En lista på sidor som aldrig har ändrats eller inte har ändrats på mycket lång tid. Det är en lista på de äldsta sidorna i redigeringsloggen.

2012-01-17
[DIFF] 17:16 [INFO] PatrickMueller
[DIFF] 20:46 [INFO] brianleroux
2012-02-03
[DIFF] 14:47 [INFO] PatrickMueller
2012-02-18
[DIFF] 18:56 [INFO] brianleroux
2012-02-22
[DIFF] 14:35 [INFO] PatrickMueller
2012-04-19
[DIFF] 15:42 [INFO] PatrickMueller
2012-05-02
[DIFF] 22:44 [INFO] JoeBowser Updating the status, removing the old GitHub prototype.
2012-05-21
[DIFF] 16:54 [INFO] PatrickMueller