כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2013-06-24
[DIFF] 11:48 [INFO] 217 [1]
120 [2]
#02 add #acl
2013-06-23
[DELETED] 18:29 [INFO] 77 [1]
184 [2]
#01 Spam
[DELETED] 18:29 [INFO] 77 [1]
173 [2]
#01 Spam
[DELETED] 18:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:27 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:26 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:26 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:26 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:26 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:26 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:25 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:24 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:24 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:24 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:24 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:23 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:23 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:23 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:23 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:23 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:22 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:22 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:22 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:22 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:20 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:20 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:20 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:19 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:19 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:19 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:19 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:19 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:18 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:18 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:18 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:17 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:17 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:17 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:17 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:16 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:16 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:16 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:16 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:15 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:15 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:15 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:15 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 18:14 [INFO] 77 Spam
2013-06-22
[DELETED] 17:31 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:31 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:31 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:30 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:30 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:30 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:30 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:29 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:28 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 17:27 [INFO] 77 Spam
2013-06-20
[DIFF] 15:12 [INFO] Antispam subsystem
2013-06-14
[DELETED] 15:20 [INFO] 77 [1]
5 [2]
#01 Spam
[DELETED] 14:25 [INFO] 77 [1]
151 [2]
#01 Spam
[DELETED] 14:23 [INFO] 77 [1]
109 [2]
#01 Spam
[DELETED] 14:23 [INFO] 77 [1]
109 [2]
#01 Spam
[DELETED] 14:22 [INFO] 77 [1]
5 [2]
#01 Spam
[DELETED] 14:21 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 14:20 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 14:17 [INFO] 77 Spam
2013-06-13
[DELETED] 03:45 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 03:45 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 03:44 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 03:44 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 03:43 [INFO] 77 Spam
[DELETED] 03:43 [INFO] 77 [1]
109 [2]
#01 Spam
2013-06-12
[DELETED] 14:02 [INFO] 217 [1]
5 [2]
#01 Spam
[DELETED] 11:54 [INFO] 217 [1]
67 [2]
#01 Spam
[DELETED] 11:53 [INFO] 217 [1]
67 [2]
#01 Spam
[DELETED] 07:02 [INFO] 217 [1]
67 [2]
#01 Spam
[DELETED] 07:01 [INFO] 217 [1]
37 [2]
#01 Spam
[DELETED] 07:01 [INFO] 217 [1]
37 [2]
#01 Spam
[DELETED] 07:01 [INFO] 217 [1]
5 [2]
#01 Spam
[DELETED] 07:00 [INFO] 217 Spam
[DELETED] 07:00 [INFO] 217 Spam

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.