Sledeći grafikoni su bazirani na podacima u logafajlu događaja