Den blå-røde brillen viser endringene sånn at du ikke må lese gjennom alt.

2016-12-02
[DIFF] 04:37 [INFO] AkiraAjisaka Reflected the change by INFRA-12487.
2016-11-29
[DIFF] 17:14 [INFO] SteveLoughran get the removed value
2016-11-22
[DIFF] 18:47 [INFO] ArpitAgarwal [1-2] #01 Remove some obsolete instructions
#02 Remove obsolete svn-bridge migration info.
2016-11-18
[DIFF] 04:59 [INFO] AkiraAjisaka Update Java version from 7 to 8.
2016-10-19
[DIFF] 23:00 [INFO] SangjinLee
2016-10-12
[DIFF] 11:48 [INFO] Packt Publishing Book links added
2016-07-21
[DIFF] 23:01 [INFO] AndrewWang

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: HadoopRpc


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 3068 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.