Du kan bruke norske bokstaver på sidene og i sidenavn.

2015-10-19
[DIFF] 00:34 [INFO] edwardyoon
2015-10-18
[DIFF] 23:54 [INFO] edwardyoon
2015-09-18
[DIFF] 06:51 [INFO] MinhoKim
2015-09-11
[DIFF] 02:27 [INFO] edwardyoon
[DIFF] 01:48 [INFO] edwardyoon
2015-07-08
[DIFF] 01:02 [INFO] edwardyoon
2015-07-03
[DIFF] 01:50 [INFO] edwardyoon [1]
edwardyoon [2-3]
2015-06-15
[DIFF] 00:20 [INFO] edwardyoon

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: ユーザプレファレンス


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1252 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.