Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 21:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2009-10-05
[DIFF] 09:17 [INFO] code
2009-10-12
[DIFF] 09:24 [INFO] 219
2009-10-22
[DIFF] 09:54 [INFO] 219
2009-10-29
[DIFF] 06:01 [INFO] 219
2009-12-02
[DIFF] 08:00 [INFO] 219 removing old data
[DIFF] 08:01 [INFO] 219
2010-01-24
[DIFF] 21:10 [INFO] s235-79