Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2005-05-17 16:39:34
Size: 6061
Editor: b27c
Comment: Init translation
Revision 6 as of 2009-09-20 21:55:27
Size: 6065
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 18: Line 18:
http://people.apache.org/~geirm/harmony.jpg {{http://people.apache.org/~geirm/harmony.jpg}}

Motivace

Je jasná potřeba po open-source verzi runtime platformy Java 2, Standard Edition (J2SE) a je hodně pokračujících snah o řešení (Kaffe, Classpath, atd.). Jsou také snahy, které poskytují alternativní přístupy ke spouštění Java bytekódu (GCJ a IKVM). Všechna tato řešení poskytují různorodost řešení, což je zdravé, ale existují bariéry, které zabraňují těmto přístupům dosažení vetšího potenciálu.

Návrh

Navrhujeme, že vytvoříme nový Apache projekt, Harmony, který docílí následující:

1) vytvoření kompatibilní, nezavislé implementace J2SE 5 pod Apache Licencí v2

2) vytvořit komunitou vyvinutou modulární runtime (VM a knihovny tříd) architekturu, která dovolí nezávislé implementace ke sdílení runtime komponent a dovolí nezávislou inovaci v runtime komponentách

Při tom zamýšlíme vytvořit širokou, spolupracující komunitu přispěvovatelů, vytvářečů (implementors) a uživatelů modulárni specifikace platformy.

Na začátek navrhujeme následující základní architekturu jako počáteční bod diskuze:

http://people.apache.org/~geirm/harmony.jpg

Vytvoříme přímo, pomocí zahrnutí kódu nezávislych třetích stran nebo přes přispívání:

a) svobodně implementovatelnou specifikaci modulární VM a knihovny tříd, která umožní mnohonásobné, nezávislé implementace

b) testovací balík pro testování interoperability modulů

c) implementaci modulární VM pod Apache Licencí

d) knihovnu tříd pod Apache Licencí kompatibilní se specifikací J2SE 5, která implementuje definovaná rozhraní

Začneme s tímto mechanizmem, protože si přejeme:

- mít jednoduchý plán, na kterém můžeme okamžitě psát kód

- ujistit se, že máme ústřední bod k započetí konverzace mezi členy komunity, kterí se zajímaji o tento projekt

- mít jasně definovanou množinu technických potřeb připustit potenciální přspěvovatele, pisatele kódu nebo individuální spolupracovníky k bázi úvah

- ujistit se, že toto je snaha komunity - spolu budeme navrhovat a implementovat pomocí nového, čerstvého kódu nebo příspěvků

- vyprodukovat množinu specifikací/designu umožňující mnohonásobnou interoperabilní implementaci, která umožňuje sdílení, rozšiřování a inovace

Navrhujeme, že následující lidé jsou považováni za zakládající spolupracovníky. Tato množina reprezentuje členy celé komunity. Toto je známka různorodosti, se ktetou chceme začít a chránit ji s tím jak budeme růst.

Tito lidé vyjádřili zájem o spolupráci na architektuře a designu. Informace v závorkách indikují jejich spolupráci v jiné komunitě nebo jejich příslušné znalosti:

  • Guy Churchward (individual w/ commercial VM experience) Joakim Dahlstedt (individual w/ commercial VM experience) Jeroen Frijters (IKVM) Geir Magnusson Jr. (Apache) Ricardo Morin (individual w/ commercial VM experience) Georges Saab (individual w/ commercial VM experience) Bruno Souza (SOUJava) Davanum Srinivas (Apache) Dalibor Topic (Kaffe) Tom Tromey (GCJ) Weldon Washburn (individual w/ commercial VM experience) Mark Wielaard (Classpath)

a tito lidé vyjádřili zájem o spolupráci jako komisaři nad implementací Apache licencovaného kódu:

  • Jeroen Frijters (IKVM) Ben Laurie (Apache) Geir Magnusson Jr. (Apache) Ricardo Morin (individual w/ commercial VM experience) Bruno Souza (SOUJava) Davanum Srinivas (Apache) Dalibor Topic (Kaffe) Tom Tromey (GCJ) Weldon Washburn (individual w/ commercial VM experience)

Tito lidé budou spolupracovat jako Rádci Incubátoru:

  • Noel Bergman Ben Laurie Geir Magnusson Jr. Stefano Mazzocchi Sam Ruby Leo Simons Davanum Srinivas

Tito členové Apache budou sponzoři:

  • Noel Bergman Jason Hunter Ben Laurie Ted Leung Geir Magnusson Jr. Stefano Mazzocchi Sam Ruby Leo Simons Davanum Srinivas

Tito členové komunity podporují tuto snahu:

  • Danese Cooper Brian Goetz Doug Lea

Uvažované operace

Operating Considerations

0) Založili jsme mailing-list pro diskusi. Jestliže není Váš příspěvek adresován do obecné komunity Incubátoru nebo do Incubator PMC, prosíme posílejte vše do:

Můžete se přihlásit posláním emailu na:

Dokud nebude tento návrh přijat Apache Incubator PMC, jsou tyto mailing-listy provizorní.

1) Díky různým známým a neznámým riskantním složkám tohoto projektu navrhujeme, že navíc k požadovanému Individual Contributor License Agreement (ICLA) budeme požadovat, že každý přispěvovatel do Harmony bude mít patřične přidělený Corporate Contributor License Agreement (CCLA) ve spisu ASF Secretary a bude držet tento dokument aktuální s ohledem na aktuálního zaměsnavatele k ochraně statusu přispěvovatele. Děláme to pro pořádek, k ochraně komunity, jak přispěvovatelů tak uživatelů, proti včlenění neověřeného kódu nebo jiného myšlenkového vlastnictví.

2) Historicky, bylo zaměření na specifický zdrojový kód VM a knihovnu tříd, který je vlastnictvím Sun Microsystems stejně jako na jiné, tak jak je to běžné pro komerční implementace J2SE být založen na licencovaném kódu Sunu. Přejeme si vynaložit veškeré usilí k ujištění, že licence a práva externích projektů a snah jsou řádně respektována. K tomuto cíli, prozkoumáme další cesty v práci s Apache Incubator k ujištění, že všechny IP jsou obezřetně monitorovány a stopovány jakmile vstoupí do projektu.

Geir Magnusson Jr +1-203-665-6437 geirm@apache.org

Překlad: Jan Gaura

Apache_Harmony_Proposal_Czech (last edited 2009-09-20 21:55:27 by localhost)