Bu teklif general@incubator.apache.org e-posta listesi aracılığıyla Apache Incubator PMC`ye gönderilmiştir.

Project Harmony

Motivasyon

Java 2 Standart Versiyon`un (J2SE) açık kaynak kodlu bir uyarlamasına olan ihtiyaç açıkça ortadadır, ve bu soruna çözüm arayan bir çok proje devam etmektedir (Kaffe, Classpath, etc.) Bunların yanı sıra alternatif yöntemler izleyen çözümlerde vardır (GCJ ve IKVM). Tüm bu çabalar çeşitli çözümler ortaya koymakta fakat tüm bu çabaların daha yüksek potansiyellere ulaşmasını engelleyen bariyerler bulunmaktadır.

Teklif

Apache projesi olarak Harmony`yi (harmoni) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda teklif ediyoruz :

1)Apache License v2 lisansıyla yayınlanacak J2SE 5 ile uyumlu, bağımsız bir JVM yaratılması

2)Topluluk tarafından geliştirilen modüler “runtime” (sanal makina ve sınıf kütüphanesi) mimarisi sayesinde bağımsız uyarlamaların ortak runtime komponentlerini kullanabilmesi ve komponentlerde bağımsız yeniliklerin yapılabilmesi

Bu sayede, modüler spesifikasyonları çevresinde geniş paylaşımcı bir katılmcı, uygulamacı ve kullanıcı kitlesine ulaşabiliriz.

Başlangıç olarak, aşağıdaki resmi temel mimari yapı olarak sunuyoruz.

http://people.apache.org/~geirm/harmony.jpg

Üçüncü parti kod ile yada doğrudan topluluğun çabalarıyla :

a) bağımsız uyarlamalara izin verebilecek, özgür, modüler bir VM spesifikasyonu ve sınıf kütüphanesi

b) modülerlerin beraber çalışabilirliğini test edecek bir yapı

c)modüler VM`in Apache Lisansı altında uyarlanması

d)Apache lisansı altında J2SE 5 ile uyumlu bir sınıf kütüphanesi

Bu mekanizmayla çalışmaya başlayacağız çünkü şunları yapmak istiyoruz :

basit plan sayesinde en kısa zamanda kodlamanın başlaması ilgili kişileri tek tek bir noktaya odaklanmasını sağlamak gerekli teknik iş gücü ihtiyacının net bir şekilde ortaya konulması bu çalışmanın topluluk çabası olduğunun vurgulanması, başka bir projenin bağışlanmasıyla veya birlikte sıfırdan tasarlayıp kodlayacağız birçok uyarlamanın paylaşıma ve geliştirmeye uygun olacak şekilde tasarlanmasını sağlayacak spesifikasyonların hazırlanması

Aşağıda ismi geçen kişiler başlangıç katılımcılarıdır. Bu grup temeli oluşturacak ve umarız topluluk büyüğünde de temeki oluşturacaktır.

Bu kişiler mimari ve tasarım konusunda ilgili olduklarını belirttiler. Parantez içindeki bölüm deneyimlerini veya üye oldukları diğer toplulukları gösterir:

ve aşağıdaki katılımcılar Apache lisansı uyarlamasında yer almak istediklerini belirttiler :

Aşağıdaki katılımcılar başlangıç projesi için yol gösterecekler:

Aşağıdaki üyeler sponsor üyelerdir :

Aşağıdaki üyeler bu çabayı desteklemektedir :

Tartışmalar için aşağıdaki adrese e-posta adresini kullanabilirsiniz.

harmony-dev@incubator.apache.org

Listeye üye olmak için aşağıdaki adrese boş bir e-posta göndermeniz yeterlidir:

harmony-dev-subscribe@incubator.apache.org

Apache Incubator PMC tarafından bu proje kabul edilene kadar bu listeler açık kalacaktır.

1) Bu projenin bilinen ve bilinmeyen risk faktörlerine bağlı olarak, Individual Contributor License Agreement (ICLA) lisnansına ek olarak, Harmony projesine destek veren tüm gönüllülerin istendiğinde Corporate Contributor License Agreement (CCLA) lisansını ASF sekreterliğini ile kağıt üzerinde imzalamasını ve bu belge sayesinde destek verenlerin statüsünün belirlenmesi sağlanmış olacaktır. Bu protokol sayesinde gerek katılımcılar gerekse kullanıcılar diğer yazılımların kodlarının izinsiz kullanılması durumundan korunmuş olacaktır.

2) Tarihsel olarak, ticari J2SE uyarlamalarının lisanslı Sun kaynak kodu temel alarak yazıldığında olduğu gibi sanal makina ve sınıf kütüphanelerine ait kaynak kodların Sun Microsystems`ın malı olma durumu vardır. Yapılacak olan her çalışmanın diğer projelerin lisans ve haklarına saygı göstermesini sağlamağı umuyoruz. Apache Incubator ile projeye giren her çalışmanın izlenmesi ve takip edilmesi için sonuna kadar ek yöntemler araştıracağız.

-- Geir Magnusson Jr +1-203-665-6437 geirm@apache.org

Çeviren: Ozgur Akan akan(at)aiqa.com

Apache_Harmony_Proposal_Turkish (last edited 2009-09-20 21:54:37 by localhost)