כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2019-03-15
[DIFF] 00:59 [INFO] Lee Rhodes Minor changes to email lists, and list of papers, etc.
2019-03-13
[DIFF] 06:23 [INFO] SharanFoga [1]
KonstantinIBoudnik [2]
2019-03-06
[DIFF] 21:41 [INFO] Justin Mclean
[DIFF] 20:03 [INFO] Justin Mclean added RafaelNovello!
2019-03-02
[DIFF] 10:18 [INFO] SebastianBazley [1]
chenliang613 [2-12]
[DIFF] 10:15 [INFO] SebastianBazley Spelling
2019-02-28
[DIFF] 17:42 [INFO] Henry Saputra [1-2]
Henry Saputra [3]
#01 Added mentors as member of PPMC
#03 Update Henry Saputra email
2019-02-26
[DIFF] 22:09 [INFO] Antoine Toulme [1-2] #01 add label to link
#02 add name vote thread
2019-02-20
[DIFF] 07:30 [INFO] LarsFrancke Added Jim

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–WikiSites/Aggregation.