Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:29
Size: 678
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:38
Size: 678
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 10: Line 10:
för närvarande inte) Om du klickar på '''[[GetText( Create Profile )]]''', kommer för närvarande inte) Om du klickar på '''<<GetText( Create Profile )>>''', kommer

UserPreferences

Om du kommer till den här sidan för första gången, så ser du en blankett som du kan fylla i ditt användarnamn och andra inställningar som lösenord och e-mail i. (obs: Lösenord och e-mail sparas, men används för närvarande inte) Om du klickar på Create Profile, kommer en användarprofil att skapas för dig. Då kommer du också att kommas ihåg automatiskt, med hjälp av en HTTP-kaka innehållande ditt användar-ID, så wiki:n kommer ihåg vem du är från gång till gång.

AnvändarInställningar (last edited 2009-09-20 23:06:38 by localhost)