Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:29
Size: 962
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:11
Size: 962
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
 [[TitleSearch]]  <<TitleSearch>>
Line 19: Line 19:
 [[FullSearch]]  <<FullSearch>>
Line 26: Line 26:
  [[GoTo]]   <<GoTo>>

Du kan bruge siden her til at gennemsøge alle indlæg i dette WikiWikiWeb. Søgninger skelner ike mellem STORE og små bogstaver.

Nyttige udgangspunkter for udforskning af wiki:

  • SenesteRettelser: se hvor andre folk arbejder i øjeblikket

  • FindSide: søg eller gennemse databasen på forskellige måder

  • TitelListe: en liste over alle sider i wiki'en

  • OrdListe: en liste over alle ord som indgår i en sidetitel (og dermed en liste over koncepter i en wiki)

  • WikiSandBox: du er velkommen til at ændre denne side og eksperimentere med redigering

Her er en titelsøgning. Prøv f.eks. administration:

Her er en fritekst-søgning.


  • Display context of search results
    Case-sensitive searching

Du kan også bruge "regulære udtryk" (regex), f.eks.

    ma[yj]on(ai|æ)se

Eller gå direkte til en side, eller oprette en ny side ved at indtaste dens navn her:

FindSide (last edited 2009-09-20 23:06:11 by localhost)