Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen:

HändelseStatistik (last edited 2009-09-20 23:05:44 by localhost)