Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:29
Size: 2145
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:37
Size: 2145
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
  * [[Icon(moin-parent.gif)]] hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se ["HjälpMedÄndringar/UnderSidor"])
  * [[Icon(moin-show.gif)]] uppdaterar den aktuella sidan
  * [[Icon(moin-print.gif)]] visar sidan i ett format lämpligt för utskrivning utan sidhuvud och sidfot
  * [[Icon(moin-
xml.gif)]] skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar MoinMoin:StyleBook, en MoinMoin:DocBook variant)
  * [[Icon(moin-email.gif)]]/[[Icon(moin-email-x.gif)]] prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.
  * [[Icon(moin-edit.gif)]] säg något, dvs. redigera sidan
  * [[Icon(moin-info.gif)]] visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken
  * [[Icon(moin-diff.gif)]] visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan
  * [[Icon(moin-search.gif)]] visar söksidan
  * [[Icon(moin-help.gif)]] visar hjälpsidan
  * [[Icon(moin-home.gif)]] länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.
  * <<Icon(moin-parent.gif)>> hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se [[HjälpMedÄndringar/UnderSidor]])
  * <<Icon(moin-s
how.gif)>> uppdaterar den aktuella sidan
  * <<Icon(moin-print.gif)>> visar sidan i ett format lämpligt f
ör utskrivning utan sidhuvud och sidfot
  * <<Icon(moin-xml.gif)>> skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar MoinMoin:StyleBook, en MoinMoin:DocBook variant)
  * <<Icon(moin-email.gif)>>/<<Icon(moin-email-x.gif)>> prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.
  * <<Icon(moin-edit.gif)>> säg något, dvs. redigera sidan
  * <<Icon(moin-info.gif)>> visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken
  * <<Icon(moin-diff.gif)>> visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan
  * <<Icon(moin-search.gif)>> visar söksidan
  * <<Icon(moin-help.gif)>> visar hjälpsidan
  * <<Icon(moin-home.gif)>> länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.

Navigationsraden högst upp på varje sida ger dig möjlighet att gå till: StartSidan, SenasteÄndringar (lista på ändrade sidor), TitelRegister (register över alla sidtitlar), OrdRegister (register över alla ord i sidtitlar), PlatsNavigering (lista på navigationshjälpmedel) och HjälpInnehåll (huvudsidan för hjälp).

Uppe till höger finns det några ikoner som du kan klicka på för att nå de vanligaste funktionerna:

 • hoppar till den överliggande sidan om du står på en underliggande sida (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)

 • uppdaterar den aktuella sidan

 • visar sidan i ett format lämpligt för utskrivning utan sidhuvud och sidfot

 • skapar en XML-version av den aktuella sidan (fortfarande experimentellt, skapar MoinMoin:StyleBook, en MoinMoin:DocBook variant)

 • / prenumerera på e-postunderrättelse när den aktuella sidan ändras. Den ljusare varianten betyder att du redan får sådana underrättelser för sidan.

 • säg något, dvs. redigera sidan

 • visar metainformation om aktuell sida. Specifikt den fulla ändringshistoriken

 • visar skillnaderna mellan den nuvarande och förra versionen av den här sidan

 • visar söksidan

 • visar hjälpsidan

 • länkar till användarens webbplats om användaren är inloggad och en sida där dennes inloggningsnamn finns.

Klickar du på sidtiteln som finns i högst upp i sidhuvudet, så visas alla sidor som den här sidan refereras från. Längs ner på sidan hittar du de traditionella redigerings- och söklänkarna från original-wikin. Dessutom finns det fält för snabbsökning bland titlar och sidtext och länkar för anpassningsbara kommandon som är installerade.

HjälpMedNavigering (last edited 2009-09-20 23:06:37 by localhost)