Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:29
Size: 1733
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:07:09
Size: 1733
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
No differences found!

Hjælp Indhold

Her er en gennemgang af de vigtigste hjælpesider:

Disse sider indholder information som kun er relevant for wiki-administratorer og udviklere:

En automatisk opbygget liste over alle hjælpesider er på HjælpListe. Se også HjælpDiverse/HyppigeSpørgsmål for svar på hyppige spørgsmål.

Hvis du finder fejl på hjælpesiderne, så beskriv dem på MoinMoin:HelpErrata.

[Tilføj venligst ikke redundant information på disse sider (som så skal vedligeholdes to steder), og følg den etablerede struktur for hjælpesider. Bemærk også at originalerne til hjælpesiderne ikke er offentlige, så den side du læser nu og alle andre hjælpesider bliver muligvis overskrevet når wiki softwaren bliver opdateret. Så hvis du har større bidrag som ikke skal gå til spilde, så send en særskilt bemærkning om det til MoinMoin bruger-mailinglisten.]

HjælpIndhold (last edited 2009-09-20 23:07:09 by localhost)