PlatsNavigering är den centrala platsen for att utforska denna Wiki. MoinMoin förstår dessa typer av indexingscheman utav MeatBall:IndexingScheme:

Längst ner på varje sida finns det knappar för att navigera till andra sidor med anknyting till sidan:

Dessutom finns [[PageList]], [[FullSearch('text')]] och [[TableOfContents]], som ger dig möjlighet att automatiskt generera index för sammanhängande delar av en Wiki.

PlatsNavigering (last edited 2009-09-20 23:05:50 by localhost)