Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:30
Size: 1171
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:05:50
Size: 1171
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
No differences found!

PlatsNavigering är den centrala platsen for att utforska denna Wiki. MoinMoin förstår dessa typer av indexingscheman utav MeatBall:IndexingScheme:

Längst ner på varje sida finns det knappar för att navigera till andra sidor med anknyting till sidan:

  • LiknandeSidor

  • LokalPlatsKarta

Dessutom finns [[PageList]], [[FullSearch('text')]] och [[TableOfContents]], som ger dig möjlighet att automatiskt generera index för sammanhängande delar av en Wiki.

PlatsNavigering (last edited 2009-09-20 23:05:50 by localhost)