Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:30
Size: 796
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:11
Size: 796
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 4: Line 4:
Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''[[PageCount]] sidor''' (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation. Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av '''<<PageCount>> sidor''' (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.
Line 6: Line 6:
[[RecentChanges]] <<RecentChanges>>
Line 8: Line 8:
|||| [[Icon(moin-diff.gif)]] || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| [[Icon(moin-updated.gif)]] || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| [[Icon(moin-new.gif)]] || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||
|||| <<Icon(moin-diff.gif)>> || markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)||
|||| <<Icon(moin-updated.gif)>> || markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)||
|||| <<Icon(moin-new.gif)>> || markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades||

Denna sida innehåller en lista på ändringar som är gjorda nyligen på det här wikisystemet bestående av 1866 sidor (mer information finns på sidan SystemInformation). För att gå till andra wikis, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.


2019-05-30
[DIFF] 12:29 [INFO] SebastianBazley No longer used
2019-05-14
[DIFF] 20:57 [INFO] Lee Rhodes
2019-04-10
[DIFF] 14:35 [INFO] BertrandDelacretaz + TianqiChen
2019-04-09
[DIFF] 21:39 [INFO] Justin Mclean [1]
JimJagielski [2]
niq [3]
GeertjanWielenga [4]
#01 final report
2019-04-02
[DIFF] 12:34 [INFO] BertrandDelacretaz link to couchdb + httpd guidelines
2019-03-25
[DIFF] 17:14 [INFO] Antoine Toulme change new name to Tuweni
2019-03-13
[DIFF] 06:23 [INFO] SharanFoga [1]
KonstantinIBoudnik [2]

markerar äldre sidor som har minst en sparad reservkopia (klicka för att se författardifferanserna)

markerar sidor som har redigerats efter att du senast satte ett bokmärkeited (klicka för att se bokmärkesdifferans)

markerar sidor skapade sedan du sist satte ett bokmärke och som inte har ändrats efter att de skapades

SenasteÄndringar (last edited 2009-09-20 23:06:11 by localhost)