Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstillingen in ditt BrukerProfil får du også e-post på norsk.

2019-03-15
[DIFF] 00:59 [INFO] Lee Rhodes Minor changes to email lists, and list of papers, etc.
2019-03-13
[DIFF] 06:23 [INFO] SharanFoga [1]
KonstantinIBoudnik [2]
2019-03-06
[DIFF] 21:41 [INFO] Justin Mclean
[DIFF] 20:03 [INFO] Justin Mclean added RafaelNovello!
2019-03-02
[DIFF] 10:18 [INFO] SebastianBazley [1]
chenliang613 [2-12]
[DIFF] 10:15 [INFO] SebastianBazley Spelling
2019-02-28
[DIFF] 17:42 [INFO] Henry Saputra [1-2]
Henry Saputra [3]
#01 Added mentors as member of PPMC
#03 Update Henry Saputra email
2019-02-26
[DIFF] 22:09 [INFO] Antoine Toulme [1-2] #01 add label to link
#02 add name vote thread
2019-02-20
[DIFF] 07:30 [INFO] LarsFrancke Added Jim

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: DeltaSpikeProposal


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1848 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.