Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:30
Size: 712
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:06:31
Size: 712
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
No differences found!

SiteNavigering er det centrale sted til at udforske denne Wiki. MoinMoin understøtter disse MeatBall:IndexingSchemes:

I bunden af hver side er der rutiner til at navigere til andre sider med tilknytning til den nuværende side:

  • LikePages

  • LocalSiteMap

Desuden er der makroerne [[PageList]], [[FullSearch('text')]] og [[TableOfContents]], som giver dig mulighed for automatisk at danne oversigter over sammenhængende dele af en Wiki.

SiteNavigering (last edited 2009-09-20 23:06:31 by localhost)