Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-03-22 05:39:30
Size: 1154
Editor: anonymous
Comment: missing edit-log entry for this revision
Revision 2 as of 2009-09-20 23:07:03
Size: 1144
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Den allra första wiki-platsen med namn [wiki:Wiki:FrontPage] skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns. Den allra första wiki-platsen med namn Wiki:FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns.
Line 10: Line 10:
 * http://www.c2.com/cgi/wiki or wiki:Wiki/FrontPage  * http://www.c2.com/cgi/wiki or Wiki:FrontPage
Line 13: Line 13:
 * [http://news.mpr.org/programs/futuretense/daily_rafiles/20011220.ram Radiointervju med Ward Cunningham]  * [[http://news.mpr.org/programs/futuretense/daily_rafiles/20011220.ram|Radiointervju med Ward Cunningham]]

Den allra första wiki-platsen med namn Wiki:FrontPage skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns.

Wiki:WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats Wiki:WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en Wiki:HyperCard, som han skrev i början på 80-talet.

Se också följande länkar:

WikiWikiWebb (last edited 2009-09-20 23:07:03 by localhost)