Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstillingen in ditt BrukerProfil er menyene også på norsk.

2017-07-25
[DIFF] 26m ago [INFO] MattRyan
2017-07-24
[DIFF] 59m ago [INFO] MattRyan [1,3]
MattRyan [2]
#01 Change wording of S3 Data Store and Azure Data Store so wiki doesn't treat them as links.
#03 Created "Oak Blob Stores" page.
[DIFF] 60m ago [INFO] MattRyan [1-2]
[DIFF] 22:24 [INFO] MattRyan [1-4] #02 Changed link. The previous DataStore link is a bit out of date wrt Oak 1.6+.
#04 Adds data store link
2017-07-21
[DIFF] 12:05 [INFO] RobertMunteanu [1-2]
2017-07-17
[DIFF] 07:16 [INFO] MarcelReutegger
2017-06-14
[DIFF] 07:08 [INFO] MichaelDürig
2017-06-12
[DIFF] 14:50 [INFO] MichaelDürig Link to June 2017 board report
2017-03-08
[DIFF] 12:25 [INFO] MichaelDürig

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: KategoriHjemmeside


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 990 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se WikiSites/Aggregation.