User agent %
YandexBot/3.0 22.45
Mozilla/5.0 17.62
CCBot/2.0 6.00
bingbot/2.0 5.73
Blekkobot 3.79
Ezooms/1.0 3.56
SeznamBot/3.2 3.11
MSIE 6.0 2.39
yacybot 2.20
MSIE 9.0 2.03
Others 31.12