User agent %
YandexBot/3.0 22.42
Mozilla/5.0 17.60
CCBot/2.0 6.10
bingbot/2.0 5.72
Blekkobot 3.78
Ezooms/1.0 3.55
SeznamBot/3.2 3.15
MSIE 6.0 2.38
yacybot 2.20
MSIE 9.0 2.02
Others 31.08