User agent %
YandexBot/3.0 22.65
Mozilla/5.0 17.73
CCBot/2.0 5.91
bingbot/2.0 5.79
Blekkobot 3.82
Ezooms/1.0 3.59
SeznamBot/3.2 2.54
MSIE 6.0 2.41
yacybot 2.22
MSIE 9.0 2.04
Others 31.28