Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstillingen in ditt BrukerProfil er menyene også på norsk.