Strony nie edytowane od początku historii (dosłownie); jest to lista najstarszych edycji w dzienniku.

2009-09-20
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:45 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2010-02-02
[DIFF] 05:52 [INFO] Jaewook Ban editing homepage with html 4.0, xml, jvascript language
2010-03-11
[DIFF] 05:17 [INFO] user Main
2010-04-05
[DIFF] 03:35 [INFO] Jaewook Ban
2010-05-08
[DIFF] 02:42 [INFO] Jaewook Ban oe: Auto-detectby Google Adsense, oe-2: utf-8
2010-07-01
[DIFF] 07:33 [INFO] tuanzhang
2010-08-19
[DIFF] 05:29 [INFO] newacct