Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2011-06-20
[DIFF] 02:50 [INFO] GavinMcDonald
2011-07-13
[DIFF] 13:35 [INFO] IvanHabunek
2011-09-30
[DIFF] 18:02 [INFO] IvanHabunek Revert to revision 1. Removed spam links
2011-11-16
[DIFF] 10:17 [INFO] IvanHabunek Revert to revision 8. Removed spam links.
[DIFF] 10:19 [INFO] IvanHabunek Revert to revision 8. Removed spam links.
2011-12-14
[DIFF] 10:10 [INFO] IvanHabunek
[DIFF] 10:13 [INFO] IvanHabunek
2012-02-19
[DIFF] 08:24 [INFO] IvanHabunek Minor improvements
2012-12-29
[DIFF] 11:12 [INFO] IvanHabunek Updated repository to Git