I ditt BrukerProfil kan du forandre størrelsen av redigeringsboksen.

2017-11-16
[DIFF] 15:55 [INFO] SebastianNagel Fix regex URL filter rule to include also https:// - mentioned @user by Sol Lederman
2017-11-13
[DIFF] 08:26 [INFO] SebastianNagel Should build the release packages from a clean checkout
2017-11-09
[DIFF] 12:56 [INFO] OmkarReddy
2017-10-12
[DIFF] 16:13 [INFO] ChrisMattmann -- add docs for Naive Bayes parse filter
[DIFF] 16:11 [INFO] ChrisMattmann - add similarity documentation for naive bayes and cosine
2017-09-12
[DIFF] 19:59 [INFO] SebastianNagel grant Sol Lederman permissions to edit Nutch wiki
2017-08-27
[DIFF] 06:17 [INFO] OmkarReddy
2017-06-15
[DIFF] 12:26 [INFO] OmkarReddy

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: SiteNavigering


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 1852 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.