כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2019-03-23
[DIFF] 23:36 [INFO] ErickErickson [1-2] #02 Started a straw-man page for codifying what we know.
[DIFF] 17:48 [INFO] ErickErickson
2019-03-16
[DIFF] 03:56 [INFO] DavidSmiley Nested documents
2019-03-14
[DIFF] 13:20 [INFO] jimczi [1-2] #01 Update the release notes for 8.0
2019-03-07
[DIFF] 17:03 [INFO] ErickErickson
[DIFF] 16:42 [INFO] TomasFernandezLobbe Added CVE-2019-0192
2019-02-28
[DIFF] 21:36 [INFO] IshanChattopadhyaya
2019-02-20
[DIFF] 23:09 [INFO] ErickErickson Changed git clone to gitbox
2019-02-11
[DIFF] 09:29 [INFO] jimczi [1-4] #03 Add release page for Solr 7.7
[DIFF] 08:26 [INFO] jimczi Update release date for 7.7.0

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.