כל השינויים האחרונים שנעשו בוויקי

2019-05-20
[DIFF] 09:38 [INFO] JanHoydahl
2019-05-16
[DIFF] 14:59 [INFO] MikhailKhludnev [1]
IshanChattopadhyaya [2,4]
MikhailKhludnev [3]
#03 added some highlights and known issue about alias creation in Solr Admin. Fixed list.
2019-05-03
[DIFF] 14:55 [INFO] datcm
2019-04-25
[DIFF] 01:05 [INFO] TomokoUchida
2019-04-05
[DIFF] 17:19 [INFO] ErickErickson Brought up to date with the ref guide
[DIFF] 08:34 [INFO] IshanChattopadhyaya
2019-03-23
[DIFF] 17:48 [INFO] ErickErickson
2019-03-14
[DIFF] 13:20 [INFO] jimczi [1-2] #01 Update the release notes for 8.0

[DIFF]

דף שהשתנה (לחץ לצפייה בהבדלים של השינוי האחרון)

[UPDATED]

דף שהשתנה מאז שקבעת את הסימנייה (לחץ לצפייה בהבדלים מאז קביעת הסימניה)

[NEW]

דף חדש

[DELETED]

דף שנמחק

להצגת השינויים באתרי וויקי אחרים, בקרו ב–OpenWiki:WikiSites/Aggregation.