Den blå-røde brillen viser endringene sånn at du ikke må lese gjennom alt.

2017-01-17
[DIFF] 14:01 [INFO] jimczi [1-3]
2017-01-16
[DIFF] 18:57 [INFO] JanHoydahl Fix broken links
[DIFF] 17:39 [INFO] SteveRowe [1]
ErickErickson [2]
#01 Remove obsolete notice and modernize links & text: 4.x->6.x; 5.x->7.0; trunk->master
#02 Made it obsolete since it's oooooooold
2017-01-15
[DIFF] 22:47 [INFO] RickLeir [1-4]
2017-01-13
[DIFF] 12:30 [INFO] JanHoydahl Added RickLeir
2017-01-11
[DIFF] 19:01 [INFO] ErickErickson
[DIFF] 18:35 [INFO] UweSchindler [1]
JanHoydahl [2]
JanHoydahl [3-5]
#01 Add SDDS
#02 Introduction
#03 Fix some more links, escape some CamelCase auto-linking
#04 Moving deprecated entries to separate section, fixing some other dead links or redirects
#05 Sorting alphabetically
[DIFF] 13:33 [INFO] JanHoydahl
2017-01-03
[DIFF] 19:18 [INFO] ShawnHeisey [1-2] #01 don't load jars with <lib> that have already been loaded.
#02 Added info about sharedLib and the solr home lib directory.
[DIFF] 16:39 [INFO] ShawnHeisey Some small edits to the SSD section.
2016-12-20
[DIFF] 22:00 [INFO] CassandraTargett
[DIFF] 21:59 [INFO] CassandraTargett add note about this being a page for SOLR-1724 and not for SolrCloud
[DIFF] 21:49 [INFO] CassandraTargett remove outdated content; point users to Ref Guide
[DIFF] 21:40 [INFO] CassandraTargett remove outdated content; point users to Ref Guide
[DIFF] 21:38 [INFO] CassandraTargett remove outdated content; point users to Ref Guide
[DIFF] 21:26 [INFO] CassandraTargett remove outdated content; point users to Ref Guide
[DIFF] 21:20 [INFO] CassandraTargett migrate most content to Ref Guide
[DIFF] 21:12 [INFO] CassandraTargett update to standard warning about page migration to CWIKI; remove old content

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: WikiCourse/16 Wiki internal links


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 2203 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se WikiSites/Aggregation.