Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstillingen in ditt BrukerProfil er menyene også på norsk.

2019-06-03
[DIFF] 08:33 [INFO] JanHoydahl [1-3] #01 https
#02 Change download link to the static download page
#03 Move bullet list below download link
2019-05-29
[DIFF] 14:03 [INFO] AndrzejBialecki [1-2]
2019-05-16
[DIFF] 14:59 [INFO] MikhailKhludnev [1]
IshanChattopadhyaya [2,4]
MikhailKhludnev [3]
#03 added some highlights and known issue about alias creation in Solr Admin. Fixed list.
2019-05-03
[DIFF] 14:55 [INFO] datcm
2019-04-25
[DIFF] 01:05 [INFO] TomokoUchida
2019-04-05
[DIFF] 17:19 [INFO] ErickErickson Brought up to date with the ref guide
[DIFF] 08:34 [INFO] IshanChattopadhyaya
2019-03-23
[DIFF] 17:48 [INFO] ErickErickson

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: ReleaseNote40alpha


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 2330 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.