Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:02 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:03 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2010-08-15
[DIFF] 15:27 [INFO] p15-03 Boots
2010-08-16
[DIFF] 19:44 [INFO] 146
2010-08-23
[DIFF] 12:21 [INFO] ll-2 Revert to revision 7.
2010-09-21
[DIFF] 03:18 [INFO] 128-107-239-233 Updated link to icc user and reference guides.
2011-12-30
[DIFF] 02:37 [INFO] 218 Revert to revision 26. Removing spam
2012-01-10
[DIFF] 00:56 [INFO] 218