An ActionForward should represent a logical outcome of an Action, not a menu choice. - Craig McClanahan

2013-08-29
[DIFF] 12:48 [INFO] PeterHecker
[DIFF] 12:39 [INFO] ChristianGrobmeier added PeterHecker as per request
[DIFF] 12:39 [INFO] Antispam subsystem
2013-03-21
[DELETED] 06:10 [INFO] LukaszLenart Spam
[DIFF] 05:59 [INFO] ChristianGrobmeier created page initially
2013-03-19
[DELETED] 08:38 [INFO] LukaszLenart [1]
ValerieLa [2]
#01 Spam
[DELETED] 08:37 [INFO] LukaszLenart [1]
ValerieLa [2-3]
#01 Spam
[DELETED] 06:20 [INFO] LukaszLenart [1]
MauriceUA [2]
#01 Spam
[DELETED] 06:20 [INFO] LukaszLenart [1]
MauriceUA [2]
#01 Spam
[DELETED] 06:17 [INFO] LukaszLenart [1]
AubreyDie [2]
#01 Spam
2013-03-13
[DELETED] 07:38 [INFO] LukaszLenart Spam
2013-03-10
[DIFF] 06:06 [INFO] GeraldoRi
2013-02-15
[DELETED] 12:09 [INFO] LukaszLenart [1]
LloydSalc [2]
#01 SPAM
2013-02-07
[DELETED] 06:18 [INFO] LukaszLenart [1]
EllisArag [2]
#01 SPAM

da malo razbijemo monotoniju, evo jedne slučajne stranice iz ovog vikija: StatistikaDogađaja/BrojPoziva

[DIFF]

markira starije stranice koje poseduju najmanje jednu rezervnu kopiju (kliknite radi prikaza)

[UPDATED]

markira stranice, koje su se od vašeg poslednjeg obeleživača promenile (kliknite radi prikaza)

[NEW]

markira stranice, koje su stvorene posle vašeg poslednjeg obeleživača i od tada nisu promenjene

[DELETED]

markira stranice koje su izbrisane od vremena poslednjeg obeleživača


Ova stranica sadrži listu poslednjih promena u ovom vikiju (Ukupan broj stranica je trenutno 1227). Ostali podaci su na stranici SistemskeInformacije. Za listu promena u ostalim vikijima, idite na OpenWiki:WikiSites/Aggregation.