Med forstørrelsesglasset kan du søke gjennom titler eller fulltekst. Du kan også bruke regulere uttrykk.

2017-02-10
[DIFF] 12:22 [INFO] StefanSperling
2017-01-23
[DIFF] 19:09 [INFO] StefanSperling [1-6] #01 move tests 28,29,30 into the right column
#02 add tests 28.29.30
#03 add tests 34,35,36
#04 move miscategorized tests 3 and 4 into add dir vs add dir set of tests
#05 add new test 13 and 14
#06 Add new conflict-test --list output; update test numbering in table but don't add any new tests yet
2016-12-21
[DIFF] 20:20 [INFO] StefanFuhrmann [1-3]
2016-11-03
[DIFF] 13:03 [INFO] Humbedooh [1-2] #01 removing myself again
#02 adding my name to test textchas
[DIFF] 12:09 [INFO] Humbedooh [1-3] #01 things look fast now :)
#02 testing save speed
#03 moo
2016-10-13
[DIFF] 13:46 [INFO] JohanCorveleyn Add a page to start organizing tree conflict tests
2016-09-16
[DIFF] 11:13 [INFO] StefanSperling [1-4] #01 typos; discuss a native way of handling the merge operation case
#02 fix merge source url
#03 fix formatting errors
#04 Initial notes on how the resolver can deal with incoming moves
2016-02-24
[DIFF] 14:13 [INFO] JulianFoad I'm no longer working at WANdisco.

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: HelpOnInstalling/TroubleShooting


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 946 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.