Ikke lage mindre nye sider hvis du kan tilføye noe på en passende eksisterende side.