Hvis du velger "Norsk" i Språkinnstillingen in ditt BrukerProfil får du også e-post på norsk.