Du kan bruke norske bokstaver på sidene og i sidenavn.

2013-04-09
[DELETED] 20:52 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:50 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:49 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:47 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:45 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DIFF] 20:39 [INFO] c-24-34-53-124 [1-2]
[DELETED] 20:38 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:32 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:32 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:31 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:31 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:30 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:30 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:29 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DELETED] 20:29 [INFO] c-24-34-53-124 moved to juddi's wiki
[DIFF] 19:20 [INFO] 94
[DIFF] 19:19 [INFO] Antispam subsystem
2013-03-07
[DELETED] 13:25 [INFO] pool-173-48-139-32 [1]
197 [2]
2013-03-05
[DELETED] 20:23 [INFO] 80 [1]
ks3289207 [2]
#01 spam
2013-02-26
[DELETED] 11:40 [INFO] proxyusrin2 spam
2013-02-19
[DELETED] 18:06 [INFO] 84 [1]
11 [2]
#01 spam
2013-02-18
[DELETED] 08:41 [INFO] proxyusrin2 [1]
ks308462 [2]
#01 spam
2013-02-10
[DELETED] 02:07 [INFO] pool-173-48-139-32 [1]
ks3289206 [2]

[DIFF]

markerer eldre sider som har minst en sikkerhetskopi. Klikk på ikonet for å se endringene (forfatter-diff).

[UPDATED]

markerer sider som er blitt forandret siden sist du har satt ditt bokmerke. Klikk på ikonet for å se endringene (bokmerke-diff).

[NEW]

markerer sider som er blitt laget siden sist du har satt ditt bokmerke, og som ikke har blitt forandret etterpå.

[DELETED]

markerer sider som er blitt slettet.

og til slutt en tilfeldig utvalgt side: HjælpIndhold


Denne siden inneholder en liste over de siste endringene i denne wikien. Wikien inneholder for tiden 2204 sider. For annen administrativ informasjon, se SystemInfo. For en liste over endringer i andre wikier, se OpenWiki:WikiSites/Aggregation.