Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2012-09-03
[DIFF] 10:17 [INFO] GavinMcDonald ContributorsGroup page
2012-09-04
[DIFF] 03:08 [INFO] shathaway
2012-09-18
[DIFF] 03:42 [INFO] shathaway Xalan Java Release Notes 2.7.D2
2012-09-29
[DIFF] 04:07 [INFO] shathaway Update committer's review note - Xalan-C
2012-11-06
[DIFF] 04:21 [INFO] shathaway
2013-05-19
[DIFF] 07:33 [INFO] shathaway Planning Xerces-C 1.11.1 Patch
2017-03-12
[DIFF] 19:53 [INFO] Antispam subsystem
[DIFF] 19:53 [INFO] shathaway