Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:16 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2009-11-16
[DIFF] 15:17 [INFO] Michael Glavassevich
2009-11-24
[DIFF] 12:11 [INFO] adsl-68-23
2010-02-15
[DIFF] 18:28 [INFO] Michael Glavassevich
2010-03-29
[DIFF] 23:28 [INFO] 202
2010-03-31
[DIFF] 06:15 [INFO] 124
2010-04-08
[DIFF] 06:06 [INFO] 202
[DIFF] 15:25 [INFO] 202
[DIFF] 18:27 [INFO] 112