Xerces running Microsoft XML Schema 1.1 Tests

Detailed tests status :

SL. No.

TestSet name

TestGroup name

Schema Test name

Instance Test name

Expected Test status

Actual Test status

MS-Additional2006-07-15

addB078

1.

addB078

valid

valid

addB078A

2.

addB078A

valid

valid

addB078B

3.

addB078B

valid

valid

addB095

4.

addB095

valid

valid

addB118

5.

addB118

valid

valid

addB121

6.

addB121

valid

valid

addB153

7.

addB153

valid

valid

addB156

8.

addB156.i

valid

valid

addB158

9.

addB158.i

valid

valid

isDefault060_2

10.

isDefault060_2

valid

valid

isDefault069

11.

isDefault069

valid

valid

MS-Attribute2006-07-15

attKb009

1.

attKb009

invalid

invalid

attKc009

2.

attKc009

invalid

invalid

attP029

3.

attP029

invalid

invalid

attP031

4.

attP031

invalid

invalid

attZ013a

5.

attZ013a

valid

valid

attZ013b

6.

attZ013b

valid

valid

attZ014a

7.

attZ014a.i

valid

valid

attZ014b

8.

attZ014b.i

valid

valid

MS-ComplexType2006-07-15

ctM004

1.

ctM004

valid

valid

MS-DataTypes2006-07-15

anyURI_a003_1338

1.

anyURI_a003_1338

valid

valid

anyURI_b004_1354

2.

anyURI_b004_1354

valid

valid

3.

anyURI_b004_1354.v

valid

valid

anyURI_b006_1356

4.

anyURI_b006_1356

valid

valid

5.

anyURI_b006_1356.i

invalid

invalid

float018_1917

6.

float018_1917.i

valid

valid

double018_1956

7.

double018_1956.i

valid

valid

dateTime011_2008

8.

dateTime011_2008.i

valid

valid

dtZ107447_a_2245

9.

dtZ107447_a_2245

valid

valid

10.

dtZ107447_a_2245.i

valid

valid

MS-Element2006-07-15

elemZ016

1.

elemZ016.i

valid

valid

elemZ032a

2.

elemZ032a

valid

valid

elemZ032b

3.

elemZ032b

valid

valid

MS-Group2006-07-15

groupH021v

1.

groupH021v

valid

valid

MS-IdentityConstraint2006-07-15

idH031a

1.

idH031

valid

valid

2.

idH031.v

valid

valid

idK011a

3.

idK011

valid

valid

4.

idK011.v

valid

valid

idL076a

5.

idL076

valid

valid

6.

idL076.v

valid

valid

idL077a

7.

idL077

valid

valid

8.

idL077.v

valid

valid

idZ011

9.

idZ011

valid

valid

10.

idZ011.i

invalid

invalid

MS-ModelGroups2006-07-15

mgA016

1.

mgA016

valid

valid

MS-Particles2006-07-15

particlesFb003

1.

particlesFb003

valid

valid

particlesHa161

2.

particlesHa161

valid

valid

particlesHb008

3.

particlesHb008

valid

valid

particlesHb011

4.

particlesHb011

valid

valid

particlesS002

5.

particlesS002

valid

valid

particlesT002

6.

particlesT002

valid

valid

particlesT009

7.

particlesT009

valid

valid

particlesZ001

8.

particlesZ001.i

valid

valid

particlesZ023

9.

particlesZ023

valid

valid

particlesZ024

10.

particlesZ024

valid

valid

particlesZ026a

11.

particlesZ026

invalid

invalid

particlesZ028

12.

particlesZ028

valid

valid

MS-Regex2006-07-15

reK88

1.

reK88

valid

valid

2.

reK88.v

valid

valid

reZ006i

3.

reZ006i.i

valid

valid

MS-Schema2006-07-15

schL3

1.

schL3

valid

valid

schL5

2.

schL5

valid

valid

MS-SimpleType2006-07-15

stE053

1.

stE053

invalid

invalid

stZ073ba

2.

stZ073b

valid

valid

3.

stZ073b.i

invalid

invalid

xmlschema11MSTests (last edited 2015-10-27 12:21:10 by Mukul Gandhi)