Xerces running Oracle XML Schema 1.1 Tests

Detailed tests status :

SL. No.

TestSet name

TestGroup name

Schema Test name

Instance Test name

Expected Test status

Actual Test status

Zone

zone401

1.

zone401.xsd

valid

valid

2.

zone401.v1.xml

valid

valid

3.

zone401.v2.xml

valid

valid

4.

zone401.v3.xml

valid

valid

5.

zone401.n1.xml

invalid

invalid

6.

zone401.n2.xml

invalid

invalid

zone402

7.

zone402.xsd

valid

valid

8.

zone402.n1.xml

invalid

invalid

9.

zone402.n2.xml

invalid

invalid

10.

zone402.v1.xml

valid

valid

zone403

11.

zone403.xsd

valid

valid

12.

zone403.v1.xml

valid

valid

13.

zone403.v2.xml

valid

valid

14.

zone403.n1.xml

invalid

invalid

zone404

15.

zone404.xsd

valid

valid

16.

zone404.v1.xml

valid

valid

17.

zone404.n1.xml

invalid

invalid

18.

zone404.n2.xml

invalid

invalid

zone405

19.

zone405.xsd

valid

valid

20.

zone405.v1.xml

valid

valid

21.

zone405.v2.xml

valid

valid

22.

zone405.v3.xml

valid

valid

zone406

23.

zone406.xsd

invalid

invalid

zone407

24.

zone407.xsd

invalid

invalid

zone408

25.

zone408.xsd

invalid

invalid

zone409

26.

zone409.xsd

invalid

invalid

xmlschema11OracleTests (last edited 2011-12-09 03:24:37 by Mukul Gandhi)