User agent %
Mozilla/5.0 29.18
YandexBot/3.0 19.78
CCBot/2.0 5.86
bingbot/2.0 5.84
Ezooms/1.0 5.06
Blekkobot 2.93
SeznamBot/3.2 2.43
MSIE 6.0 2.37
yacybot 2.14
MSIE 9.0 1.87
Others 22.54