User agent %
Mozilla/5.0 29.22
YandexBot/3.0 19.82
bingbot/2.0 5.85
CCBot/2.0 5.76
Ezooms/1.0 5.07
Blekkobot 2.93
SeznamBot/3.2 2.42
MSIE 6.0 2.37
yacybot 2.15
MSIE 8.0 1.85
Others 22.57