Sider som ikke er blitt redigert i lang tid. Dette er en liste over de eldste sidene i redigeringsloggen.

2009-09-20
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
[DIFF] 23:34 [INFO] localhost converted to 1.6 markup
2011-08-01
[DIFF] 18:44 [INFO] inet-aumc06-o deleting spam links
[DIFF] 19:03 [INFO] inet-aumc06-o deleting spam links
[DIFF] 19:11 [INFO] inet-aumc06-o deleting spam links
2011-10-10
[DIFF] 17:51 [INFO] 216 Revert to revision 11. Removed spam. All websites being reported to hosting providers and domain registrars.
2011-12-19
[DIFF] 22:11 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 37. remove sp@m
[DIFF] 22:12 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 30. remove sp@m
[DIFF] 22:13 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 31. remove sp@m
[DIFF] 22:14 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 35. remove sp@m
[DIFF] 22:14 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 30. remove sp@m
[DIFF] 22:16 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 29. remove sp@m
[DIFF] 22:16 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 42. remove sp@m
[DIFF] 22:18 [INFO] c-98-195-211-55 Revert to revision 337. remove sp@m
2011-12-22
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 69.
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 22.
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 91.
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 25.
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 48.
[DIFF] 23:19 [INFO] CPE-120-146-165-143 Revert to revision 25.
2012-02-07
[DIFF] 17:14 [INFO] c-98-195-211-55 remove sp@m
2013-08-21
[DIFF] 17:00 [INFO] Antispam subsystem
[DIFF] 17:08 [INFO] 98
[DIFF] 20:05 [INFO] 98 Adding horizontal line