Den allra första wiki-platsen med namn [wiki:Wiki:FrontPage] skapades 1994 som ett automatiserat bihang till Wiki:PortlandPatternRepository. Den webbplatsen blev mycker snart väldigt populär i mönsterigenkänningsgrupper. Detta till stora delar beroende på nyheten med internet och den populära platsen Wiki:InvitedAuthors. Platsen var och är fortfarande avsedd för Wiki:PeopleProjectsAndPatterns.

Wiki:WardCunnigham var skaparen och programmeraren av den sidan. Han valde wiki-wiki som en snabb ordagrann ersättning och undvek därför att kalla sitt program för "quick-web". En tidig webbplats Wiki:WikiWikiHyperCard gör att man kan spåra idéerna tillbaka till en Wiki:HyperCard, som han skrev i början på 80-talet.

Se också följande länkar: